Wypłata pieniędzy w ramach Universal Credit podlega szeregowi reguł, nieraz skomplikowanych, które są czasami mniej klarowne, niż w przypadku obowiązujących jeszcze kilka lat temu, oddzielnych zasiłków. Poniżej prezentujemy kilka rzeczy, których możesz nie być świadomy. 

Zasiłek Universal Credit – jak działa?

Zasiłek Universal Credit pobiera w Wielkiej Brytanii blisko sześć milionów ludzi. Zdarza się jednak, i to dosyć często, że nie wszyscy wiedzą, na czym dokładnie polega system przyznawania Universal Credit, czyli kto może się ubiegać o pomoc finansową i w jakiej wysokości. Poza tym wciąż istnieją regiony, w których ludzie otrzymują stare, pojedyncze zasiłki i w których powszechny system Universal Credit ma dopiero zostać wprowadzony. 

Pierwszą generalną zasadą, o której należy pamiętać jest to, że Universal Credit nie zastąpił wszystkich wcześniejszych świadczeń. Universal Credit zastąpił następujące świadczenia:

 • Child Tax Credit
 • Housing Benefit
 • Income Support
 • Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)
 • Income-related Employment and Support Allowance (ESA)
 • Working Tax Credit

Gospodarstwa domowe, które wciąż otrzymują pieniądze w ramach powyższych sześciu świadczeń, zostaną objęte zasiłkiem Universal Credit do końca 2024 r. Jedynym wyjątkiem będą tutaj osoby pobierające zasiłek Income-related Employment and Support Allowance, którym nie przysługują ulgi podatkowe Tax Credits – ci beneficjenci zostaną objęci Universal Credit dopiero w 2028 roku. 

Natomiast zasiłkiem Universal Credit nie zostaną zastąpione świadczenia takie jak Pension Credit i Attendance Allowance. 

Osoby, które wciąż nie otrzymują pomocy finansowej w ramach Universal Credit, tylko poszczególnych zasiłków, mogą sprawdzić, czy migracja do Universal Credit będzie im się opłacać i czy byłoby to dla nich korzystne. Migracja może nastąpić również w przypadku, gdy beneficjent zmieni adres zamieszkania lub zwiększy/zmniejszy godziny w swojej pracy.

Kolejna sprawa, o której należy pamiętać, to to, że migracja ze starego systemu przyznawania zasiłków do nowego wcale nie oznacza, że beneficjent będzie dostawał mniej, choć może się to zdarzyć. Z danych opublikowanych przez DWP w zeszłym roku dotyczącym objęcia zasiłkiem powszechnym 2,6 mln świadczeniobiorców wynika, że sytuacja finansowa 1,4 mln ludzi (55 proc.) dzięki Universal Credit się polepszyła, sytuacja 900 000 osób (35 proc.) się pogorszyła, a w przypadku 300 000 osób nie uległa  ona zmianie. 

Wypłata Universal Credit nie zależy od liczby przepracowanych godzin 

Powszechnym błędem robionym przez Wyspiarzy jest założenie, że Universal Credit opiera się przede wszystkim o liczbę przepracowanych godzin. Jednak, jak głosi kolejna zasada, roszczenie z tytułu Universal Credit oparte jest o osiągane dochody. Zasiłek składa się ze „standardowego zasiłku” (ang. „standard allowance”) i dodatku związanego choćby z opieką nad dzieckiem lub problemami zdrowotnymi.

Standardowy zasiłek wynosi: 

 • Dla singla poniżej 25. roku życia: 292,11 funtów miesięcznie 
 • Dla singla w wieku 25 lat lub więcej: 368,74 funtów miesięcznie 
 • Dla pary, gdzie oboje wnioskodawcy mają mniej niż 25 lat: 458,51 funtów miesięcznie
 • Dla pary, gdzie jeden lub oboje wnioskodawców mają 25 lat lub więcej: 578,82 funtów miesięcznie 

W przypadku osób pracujących istnieje limit zarobków, od którego maksymalna kwota Universal Credit jest pomniejszana. Współczynnik redukcji wynosi 55 proc. co oznacza, że od maksymalnej płatności Universal Credit odejmowane jest 55 p za każdego zarobionego 1 funta. Ale niektórzy beneficjenci otrzymują „dodatek za pracę” – ustaloną kwotę, którą można zarobić zanim Universal Credit zostanie zmniejszony. Dodatek ten dostępny jest tylko dla tych osób, które opiekują się dzieckiem lub cierpią z powodu niepełnosprawności lub złego stanu zdrowia wpływającego na ich zdolność do pracy. Obecnie wynosi on:

 • 379 funtów miesięcznie – dla tych, którzy otrzymują pomoc w pokryciu kosztów mieszkaniowych; 
 • 631 funtów miesięcznie – dla tych, którzy nie otrzymują pomocy w pokryciu kosztów mieszkaniowych.

Ubiegając się o Universal Credit, nie każdy musi aktywnie szukać pracy

Kolejna mało znana zasada mówi, że nie każda osoba, która ubiega się o Universal Credit, musi aktywnie szukać pracy. Każdy beneficjent pobierający pieniądze w ramach Universal Credit podpisuje raczej tzw. „zobowiązanie wnioskodawcy”, które określa, co musi zrobić, aby nadal otrzymywać zasiłek. Treść zobowiązania całkowicie zależy od okoliczności, takich jak stan zdrowia świadczeniobiorcy, jego obowiązki w zakresie opieki nad dziećmi oraz to, czy w danej chwili pracuje, czy nie. Dopiero niespełnienie swojego zobowiązania może poskutkować zmniejszeniem kwoty przyznawanego zasiłku. 

Osoby, którym pieniądze z Universal Credit nie starczają na życie, mogą wnioskować o dodatkową pomoc

Ostatnią rzeczą, o której wiele ludzi nie ma pojęcia, jest to, że osoby, którym pieniądze z Universal Credit nie starczają na życie, mogą wnioskować o dodatkową pomoc. Świadczeniobiorcy pobierający Universal Credit przez sześć miesięcy lub dłużej mogą ubiegać się o tzw. zaliczkę do budżetu, mającą na celu pomóc w pokryciu nieprzewidzianych kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Najmniejsza kwota, jaką można pożyczyć, to 100 funtów, ale limity wynoszą: 

 • 348 funtów dla singla;
 • 464 funtów dla osoby żyjącej w związku
 • 812 funtów dla osoby mającej dzieci. 

źródło: Polish Express.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *